AÜ Laulasmaa Miku Üldkoosolek 26.06.2016 kell 15:00

PÄEVAKORD:

* Uue juhatuse valimine

* Revidendi hinnang majandusaasta aruandele :  Revidendi aruanne 2015

* Majandusaasta aruande kinnitamine: MAA 2015

* Majandustegevuse aastakava järgmiseks aastaks: Aastakava 2016-2017

* Sihtotstarbeline maks

* Liikmemaks 2016, aastamaks 2016

* Miku üldmaa 1 planeerimisest: võimalikud alternatiivid ja edasine tegevus Meie DP kaustas

* Koosolekule esitatud küsimused ja ettepanekud:

Avalik kiri  ja pöördumine Miku vk 9 esindajalt

Meie põhikirjast

Kõik võivad esitada täiendavaid küsimusi ja/või teemasid koosolekul arutamiseks. Hea oleks need saata enne koosoleku algust aadressile info@laulasmaamiku.ee.

Kel ei ole võimalik koosolekule tulla, palun volitage keegi teie eest tulema.

26 juuni 2016 PROTOKOLL

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Ütle JAH enne maikuu lõppu!

Vastuste hetkeseis

Lõplik seis 30.08.2016 vaata siin

Kui küsitlusleht pole Teieni jõudnud või on soov uuesti vastata siis küsitlusleht on kliki kaugusel. Soovin saada uuesti küsitluslehte

AS Lahevee lehel on võimalik tellida ühisvee ja kanalisatsiooni küsitlusleht koju või emailile. Reageerima peaks kohe, sest edasi liigutakse ainult siis kui 60% vastanutest ütleb jah enne mai kuu lõppu. Hetkel veel kaugel sellest. Iga vastus loeb.

Vees pole kaalu ei võimul ei võlgadel,
vees pole tähtis, mis taga, mis ees.
Tunned, kuis tärkavad tiivad su õlgadel
jahedalt, mahedalt voolavas vees…

/Leelo Tungal/

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Oleme tutvunud

Nagu hiljuti kirjutatud sai, käis meie Miku AÜ territooriumil geodeet, kes
mõõdistas üles olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid ning ka elektritrassi. Päris kõik
kindlasti peale ei saanud.
Nüüd on pilt kenasti üles joonestatud oleme kõik  sellega tutvunud ning mõned parandused, millest teada andsite on ka sisse viidud. GEOALUS

Oleme tutvunud Aiandusühing Laulasmaa Miku  geodeetilise alusega. Alus kajastab teada olevaid lahendusi kuid kindlasti on ka tehnilisi lahendusi millest me teadlikud ei ole. Trassid tehnorajatised on rajatud eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel ning selle kohta on  TEHNORAJATISTE GENERAALPLAAN . Veetrassi orienteeruvaks sügavuseks on 60-80 cm . Torustik on metallist ning tugevalt roostes ning avariiline. Elektrivarustus on rajatud samal ajal ning on järgitud sellele ajale vastavaid norme.
Laulasmaa koolis 20 aprillil toimunud koosolekust ja seal esitatud küsimuste VASTUSED
Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Avame veekraani!

Head Laulasmaa Miku kinnistuomanikud!

Ilmateade ei luba enam suuri öökülmasid. Rahvas arvab, et peab veetrassi vee sisse laskma. Kas oleme selleks valmis? Nädalavahetusel saab siis sauna!

Kontrollige üle kraanide- kurgede seisukord ning andke teada kus miskit viga märkate.

Ja nüüd kui kevad käes ja Meie kõik valmis vett tarbima, ei ole veel  endast keegi märku andnud , kes veetrassi sügisel sulgeb.  Anna palun endast märku, saab kiiremini veetrassi lahti ning on uus tore ja  aktiivne inimene, kes ka sügisel siis trassi sulgeb.

 

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Tähelepanu Laulasmaa-Tuulna-Illurma piirkonnas asuvate kinnistute omanikud!

 

AS Lahevesi korraldab 20.04.2016 kell 18.00 Laulasmaa koolis informatiivse koosoleku seoses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni planeerimisega nimetatud piirkonda.

Praeguseks oleksid kõik Laulasmaa omanikud pidanud saama küsitluslehe, kus on võimalik ühisvee ja kanalisatsiooni poolt hääletada. 60% poolthääle puhul liigutakse projektiga edasi. Kui see hetkel ei õnnestu, siis ilmselt kaasaegset vee ja kanalisatsiooni meie kruntidele ei tulegi, sest Euroopa rahastusperiood sellistele projektidele on viimane ja riigil või vallal selliseid võimalusi pole. Kui te pole küsitluslehte saanud, siis palun võtke ühendust projektijuhiga AS Infragate Eestis, et kontrollida postiaadressi:

 

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment