Elus eesmärgid !

Head Laulasmaa inimesed!

Mittetulundusühing Laulasmaa edastab uudiseid ning aktuaalset nüüd oma kodulehel laulasmaa.eu !

Loe uudiseid ja ole kõigega  kursis  Laulasmaa lehel siin ( uudised vaid kliki kaugusel !)

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2010.a.
Head Laulasmaa inimesed!

Edastame Teile Eestimaa külauudiste lingi ja soovime Teile ilusat jõuluaega.

Mittetulundusühing Laulasmaa

8.12.2010.a.
Viimase öö unistus !

Paljudele on vabatahtlik tegevus hobi, mis pakub lõõgastust ning rõõmu positiivsest tulemusest. Hobid ja harrastused ning eesmärgid liidavad koostöös kogukonda . Läheme ergutajateks selle aasta viimasel päeval Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team MTÜ poolt korraldatud “ Viimase öö unistus ! ´´ aastavahetusjooksule. Veedad aega sisukalt ja lõbusalt leiad uusi sõpru ning kirgastub vaim.
Varsti anname teada täpsemalt.

8.12.2010.a.
Laulasmaa lõi külaseltsi !
Esimesel advendipäeval asutasid 26 aktiivset elanikku kohaliku külaseltsi. Viimase eesmärk on Laulasmaa oma näo, elujõu ning atraktiivsuse hoidmine ja arendamine.
Allar Viivik
allar@harjuelu.ee
Septembrist tegutses Keila valla külas Seltsing Laulasmaa. Tänavu leidsid kohalikud elanikud, et aeg on küps külaseltsi loomiseks. “Kirjutasime infonuppe interaktiivsele infoseinale, kus soovisime muuta oma väikeste ja suurte tegudega oma kodukanti. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi,” ütleb kohalik elanik Pille Kuus. Asutamiskoosolek kutsuti kokku 28. novembriks ehk esimeseks advendipäevaks.
Kas rahvas ülekutset kuulda võtab ning kohale saabub, oli viimase hetkeni teadmata. “Nii tundis Seltsing Laulasmaa just asutamiskoosoleku eel, et kas külaelanikke tuleb või kohal vaid kaks pereema,” räägib Pille Kuus.
Tulid aga vastutustunnet kandvad külainimesed, kes on huvitatud oma küla arengust. Sõlmiti asutamisleping 26 allkirjaga ja vastsele seltsile saadeti palju õnnitlusi. “Meie külaseltsi eesmärgiks on küla harmooniline arendamine ning atraktiivse elu- ja külastuskeskonna tagamine omanäolise ja elujõulise Laulasmaa nimel,” räägib Pille Kuus eesmärkidest. Lähiaja suurim ettevõtmine on igati sportlik. Nimelt läheb Laulsamaa rahvas ergutajateks selle aasta viimasel päeval Ultrajooksuklubi Estonian Ultrarunners Team MTÜ poolt korraldatud “ Viimase öö unistus! ” jooksule. “Veedad aega sisukalt ja lõbusalt, leiad uusi sõpru ning kirgastub vaim,” kiidab Anneli Liblik.
Järgmine aasta on Euroopas vabatahtliku tegevuse aasta. “Vabatahtliku tegevuse peamine võlu on see, et saad ise midagi konkreetset ära teha! Näiteks kedagi aidata, kodukandi elu paremaks muuta või hoopis mõnele ühiskonnas olulisele probleemile lahendusi otsida ning tunda lihtsalt meile olulise külaseltsi liikmena,” räägivad õed innukalt.

Lugu on tulemas Harju Elus !

7.12.2010.a.

Meie registreerime äriregistris Teie head Laulasmaa inimesed registreerige meie liikmete registris !

” Mul on nii kahju, et pühapäeval tulla ei saanud… Esimesel advendil oli perega planeeritud… Ma ei saanud kuidagi sinna Sadamapubisse…. Kuidas ja kas mina nüüd liikmeks saan?… Kas nüüd on tehtud ja kõik või ?….Ma tean küll aga mõtlen…. Tehke midagi siis vaatan…. Mida selleks ma pean tegema, et ka liikmeks saada? … Kas mina, ma olen 18 aastane võin ka liikmeks tulla või on see mingi tädide selts…… Kas võib saada liikmeks terve perega… ”
Head Laulasmaa inimesed- Me alles koguneme ning registreerime liikmeid. Oleme saanud palju õnnitlusi ning läkitanud jõulusõnumi. Oleme saanud juba kümme avaldust uutelt liikmetelt ja küsijaid on palju. Tulge liikmeks, tulge kogu perega, tule noor ja aita vana.
Vabatahtliku tegevuse peamine võlu on see, et saad ise midagi konkreetset ära teha! Näiteks kedagi aidata, kodukandi elu paremaks muuta või hoopis mõnele meie kogukonna olulisele probleemile lahendusi otsida ning tunda lihtsalt meile olulise külaseltsi liikmena. Aitamise rõõm on väärt kogemust! Koostegemisel tekib hea tunne !
28.11.2010.a. sõlmitud asutamisleping.
Asutamislepinguga kinnitatud põhikiri.
Meie asutamiskoosoleku protokoll 28.11.2010.a.

30.11.2010.a.

Laulasmaa külarahval nüüd oma külaselts !
Vastutustundlikud ning Laulasmaa küla arengust huvitatud isikud tulid kokku esimesel advendil Lohusalu Sadamapubis kell 12.00.
28. novembril, 2010.a. Asutati Mittetulundusühing Laulasmaa, et koondada külaelanikke, seista nende huvide eest, tugevdada oma tegevusega kogukonna ühtekuuluvust, edendada küla- ja seltsielu, arendada küla infrastruktuure, parandada küla elukeskkonda ning kõike mida eesmärgiks endile läbi põhikirja seadsime.
Selleks, et meie külaliikumine saaks hoogu, oleks Sinul vaja:

• Jagada informatsiooni kogukonna liikmetega;
• Tutvuda ühingu põhikirjaga ja saada külaseltsi liikmeks;
• Kaasata naabreid ja sõpru Laulasmaalt , kes julgelt käed külge ja õlad alla paneksid;
Ühingu eesmärgiks on Laulasmaa küla harmooniline arendamine ning atraktiivse elu- ja külastuskeskonna tagamine omanäolise ja elujõulise Laulasmaa nimel.
Ühisel tegutsemisel on ka emotsionaalne pool. On võimalik kokku saada nii meil kui ka mujal, jagada kogemusi, sõlmida sõprussidemeid või tunda ennast lihtsalt meile olulise külaseltsi liikmena.

Kutse kleebitud 15.11.2010.a.

Head Laulasmaa inimesed!
KUTSE
Mittetulundusühing Laulasmaa kutsub Teid oma asutamiskoosolekule
28. novembril 2010, Lohusalu sadamapubis kell 12.00

Ja pärast peame Külakoosoleku külavanema valimiseks
Koosoleku ajakava ja päevakord:
11.30 – 12.00 Mittetulundusühing Laulasmaa asutajaliikmete nimekirja täitmine Külainimestele, MTÜ`dele, AS ja OÜ `dele ja Registreerimine külakoosolekule

Mittetulundusühing Laulasmaa asutamiskoosolek
1. Asutajaliikmete tutvustamine (siin)
2. Põhikirja tutvustamine ( tutvu siin )ja ettepanekud ja parandused siit.
3. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine (tutvu siin )
4. Juhatuse ja juhatuse esimehe valimine
5. Revisjonikomisjoni valimine ( tutvu siin )
6. Auliikmete nimetamine
7. Asutamislepingu sõlmimine ja allkirjastamine (koos asutamislepingu allkirjastamisega kinnitatakse põhikiri)
8. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu kehtestamine
9. Infokanalid/ interaktiivne infosein/ koduleht
* Hääletada saavad ainult asutajaliikmed.

15.00 algab Külakoosolek
1. Sädeinimeste nimetamine ( tutvu siin)
2. Vanemaks kandideerijate tutvustamine ( tutvu siin)
3. Külavanema valimine
Eelregistreerimine: E-post: info@laulasmaamiku.ee
Registreerimisel teatage palun oma nimi ja andke teada ka naabritest. Esitage ettepanekuid ja lisage täpsustusi. Esitage motivatsiooniavaldus juhatusse kandideerimiseks, teatage motiveeritud tuttavast andke üles aktiivne naaber. Tähtaeg: 20. november 2010;
Interaktiivne infosein Elus eesmärgid ! www.laulasmaamiku.ee
Küsimuste korral pöörduge Pille või Anneli poole E-post: pille@laulasmaamiku.ee ; anneli@laulasmaamiku.ee või lihtsalt helistage 6715 866

Kohtumiseni koosolekul!
Seltsing Laulasmaa

Koosolekule esitatud täiendused, täpsustused 11.november. 2010.a.
Esitatud täpsustused ja täiendused leiate siit.

8. november, 2010.a.

Mittetulundusühing LAULASMAA

Tutvumiseks siin Meie Põhikiri ja Asutamisleping, mida hoolega aktiivsed inimesed täpsustanud ning parandanud on.

MIKS ME OLEME OTSUSTANUD ASUTADA KÜLASELTSI?
Veidi rohkem kui kuu tagasi alustasime ettevalmistustööd Mittetulundusühing Laulasmaa asutamiseks. Iga algus on raske ja alguses tundusid paljud asjad võimatuna, siis üha rohkem on süvenenud teadmine, et üheskoos oleme tugevamad, üheskoos on rohkem võimalusi.

Loodav Külaselts, mille nimeks saab Mittetulundusühing Laulasmaa annab lootust, et praegune killustatuse, territoriaalse eraldatuse asendab tulevikus sünergia.
Eelpool öeldust lähtudes on loodava Ühingu eesmärgiks Laulasmaa küla harmooniline arendamine ning atraktiivse elu- ja külastuskeskonna tagamine omanäolise ja elujõulise Laulasmaa nimel :
• seista külaelanike huvide eest;
• küla igakülgne arendamine ja kogukonna eneseteadvuse tõstmine;
• koondada külaelanikke ja tugevdada oma tegevusega kogukonna ühtekuuluvust;
• edendada küla- ja seltsielu läbi erinevate külaliikumisvormide seal elava kogukonna kaudu;
• suurendada/ tõsta piirkonna atraktiivsust läbi kohalike teenuste arendamise;
• arendada küla infrastruktuure ja elukeskkonda;
• külastuskeskkonna arendamine ning turundamine;
• puhkemajanduse, maaturism,turismi arendamisele kaasaaitamine;
• loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra jälgimine ning kaitse;
• propageerida keskkonnasäästlikku / keskkonnahoidlikku / eluviisi;
• propageerida karskeid ja kõlbelisi eluviise;- teha sporti, hoida tervist
• looduskaitse….

Esimesed sammud koostöös on juba tehtud:

• Ohutu liiklemise tagamiseks- Õueala piirkond !
• Tee125`le nime andmine- Laulasmaa tee!
• Arengukava avatud ja muudatusettepanekud esitatud !
• Veeerikasutuseks nõusolek, mitte ainult veeettevõtjatele!
• Jagatud mure AK Uudistes- Ohtlik Koolitee 11390 !

Ühiste ettevõtmiste käigus on nii kogukonnaliikmed kui vallavalitsusliikmed tõdenud, et ühistegevuses sünnib üheperetunne ja tekkimas on usaldus koostööle.

Ühise katuse alla koondumisel on kogukonnaliikmete põhilised motiivid:

• Ühtsem ja efektiivsem tegutsemine annab eeliseid ja võimalusi ning aitab kokku hoida raha ja energiat.
• Ühisrindena on võimalik saavutada suuremat avalikkuse ja ka meedia tähelepanu.
• Õiguslik, majanduslik ja sotsiaalne olukord paraneb, kui nõudmisi esitab suurem rühm kodanikke.
• Loodav ühing avab uksed kodanikuühiskonnas.

JA MITTE VÄHEM TÄHTIS:

Ühisel tegutsemisel on ka emotsionaalne pool. On võimalik kokku saada nii meil kui ka mujal, jagada kogemusi, sõlmida sõprussidemeid või tunda ennast lihtsalt meile olulise külaseltsi liikmena.

Meie külaseltsi Mittetulundusühing Laulasmaa asutamiskoosolek toimub Novembris.

Seltsing Laulasmaa


21. oktoober,2010.a.

Tegusate inimeste kokkusaamine Laulasmaa koolimajas 27. oktoobril kell 13.00

Tegusatele inimestele

14. oktoober, 2010.a.

Elus eesmärgid !

Keegi ei tunneta meie vajadusi paremini kui Meie ise.

Austatud Laulasmaa külade rahvas.

Kidlasti on Teie seas mehi-naisi, kes aeg-ajalt valutavad südant meie Laulasmaa piirkonna külade ühistegemise puudumise pärast, meie justkui piiratud võimalustest siin Keila vallas.

Vald ütleb, et raha tal pole, meie mõtleme, kuidas teistel teisiti on.

Milles on viga? Kas meil ei ole küllalt teotahtelisi inimesi? On küll, kuid igaüks mõtleb: „Miks mina?“

Arvame, et praegu on veel viimane aeg tehtud ja tegemata vigade parandamiseks.

Praegusel hingedeajal mõtleme oma esivanemate tegevusele, mil iga endast lugupidav külaelanik kuulus mitmesse seltsi, võttis osa ühistegevusest.

Kutsume kõiki mehi-naisi, suuri ja väikeseid kaasa mõtlema, oma arvamust avaldama ja tegutsema selle nimel, et ka meie külade liikumist korraldaksid külaelanike poolt valitud inimesed.

Küsid kindlasti, miks on vaja luua ametlik külaliikumine?

Seltsing Laulasmaa leidis sellele küsimusele vastused:

et oleks organisatsioon, mis seisaks külaelanike huvide eest;

et oleks võimalik hankida raha erinevatest fondidest külaelu arendamiseks;

et oleks koordineeriv üksus, mis koondaks külaelanikke ühistel ettevõtmistel.

Peamine eesmärk on tugevdada oma tegevusega kogukonna ühtekuuluvust.

Asutame Mittetulundusühingu Laulasmaa, et koondada külaelanikke, seista nende huvide eest, tugevdada oma tegevusega kogukonna ühtekuuluvust, edendada küla- ja seltsielu, arendada küla infrastruktuure, parandada küla elukeskkonda ning kõike mida eesmärgiks endile läbi põhikirja seame.

Selleks, et meie külaliikumine saaks hoogu, oleks Sinul vaja:

Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma!

01.oktoober, 2010.a.

Head MTÜ´de juhid, aktiivsed külaliikmed, Keila valla külavanemad!

Käesolevaga palume teie abi kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö uurimisel.

Koostatud on küsimustik, mille eesmägiks on uurida, kuidas toimib koostöö kohaliku omavalitsuse, volikogude ja kogukonna (MTÜ-d, külavanemad) vahel ning kuidas kaastakse kogukonda oma piirkonna arengu kavandamisel ja elluviimisel.

21. september, 2010.a.

Laulasmaa , kes oled ?

Laulasmaa – Sa oled see, kes oleme Meie!

Innustamaks ja inspireerimaks on hea teada, kuidas toimub innovaatilises vaates Harjumaa külades reaalne ja virtuaalne külaelu.

Kas teate, et juba 2000. aastal asutati Keila vallas Ohtu külaselts ja valiti ka külavanem. 2009. aastal asutati Lehola külaselts ning Kloogaranna Selts on kutsutud elule, et lahendada Kloogaranna rannaala probleeme.

Meil Laulasmaa kandis, on aastaid tagasi asutatud Lohusalu Selts, kes läbi oma eesmärgistatud tegevuse on arvestatavaks koostööpartneriks Keila vallavalitsusele ja tuntud toredate Kaluripäevade korraldamisega.  Lõuna Laulasmaal on aktiivsete ja osavõtlike kodanike eestvedamisel võetud osa „Teeme ära ! „ – raames Minu Eesti üritustest.

Käesalu on elule kutsutud inimeste poolt, kes tunnevad huvi kogukonnas toimuva vastu, ilmutavad kodanikuaktiivsust ega pea end tähtsusetuteks  elanikeks ja on asutamas külaseltsi.

Meil Laulasmaa külas, oma igapäevaelus alevikule omaste probleemide lahendamisel ja eesmärkide elluviimisel, tuleb koondada oma kogemused, püstitada eesmärgid ning  teha  end kuuldavaks ja nähtavaks vallavalitsusele. Seltsing Laulasmaa alustas dialoogi Vallavalitsusega ja esitasime  ettepanekuid ja täiendusi Keila valla arengukava muutmiseks.

Elus eesmärgid !

Asutame  Mittetulundusühingu Laulasmaa kõik koos, teeme selle teoks ning osaleme Laulasmaa kandi arendamisel. Mõtleme järeltulevatele põlvedele, ütleme uhkusega : Ma olen Laulasmaalt!

Osalusdemokraatia on võtmeks , mille puhul rahvas kaasatakse otsustusprotsessi ja tagatakse kogukonna juhtimise täielik läbipaistvus, see on  kodanikuühiskonna toimimise alus.

Sina, Hea kodanik, kes :
 • tunnetad oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas ning mõistad, et elusolendid on asjadest tähtsamad ;
 • aitad lähedasi ja võõraid ning toetad nõrgemaid;
 • astud välja ebaõigluse ja vägivalla vastu;
 • teed tööd ja õpid kogu elu;
 • austad oma riiki ja selle tähtpäevi, tunned põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidad seadust ka väikestes asjades;
 • tunned huvi ühiskonnas toimuva vastu, oled poliitiliselt teadlik, ilmutad kodanikuaktiivsust ega pea end tähtsusetuks inimeseks;
 • austad inimväärikust, võrdõiguslikkust ja teiste õigust olla erinev;
 • hoiad loodust, mõtled ka teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele;
 • tunned ajalugu ning austad oma ja teiste rahvaste kultuuri;
 • oled aus, lahke, sõbralik ja pead lugu heast naljast.

Kas peame end tõesti tähtsusetuteks ja ei soovi kaasatust kogukonna elus. Aruta kodus, räägi naabritega, küsi setokatelt, kuidas nemad hakkama saavad ning anna teada kas oled käsi millega Laulasmaa eluringi moodustame.

Head Laulasmaa Kogukonna liikmed, nii kodanikud kui juriidilised isikud ootame tagasisidet

pille@laulasmaamiku.ee

et koos asutada Mittetulundusühing Laulasmaa, läbi mille muutume atraktiivseks ning tagame tasakaalustatud arengu Meie kandis.

Sinu Seltsing Laulasmaa

10. september, 2010.a.

Innustamaks ja inspireerimaks linke Harjumaa virtuaasest külaelust.

 • Saue Vald Facebookis
 • Vanamõisa küla Facebookis
 • Rae Vald Facebookis jne.
 • Laulasmaal, Meie ka , tahame tõeliselt tunda Omaosalust meie kogukonna arendamisel. Nii alustame Meie ja ootame Teid, et koos signeerida Mittetulundusühing Laulasmaa Asutamisleping ja täiendame, parandame ja kinnitame kõik koos Mittetulundusühing Laulasmaa Põhikirja .

  Laulasmaa külavanem Harjumaa kaardile ja statuut Keila valda !

  Arenenud kodanikuühiskonna tunnusjooneks on vabatahtlikkus. Kodanikeühendused on demokraatia koolid. Me oleme teel totalitarismist tsiviilühiskonda, uue elu analoogideks tuleks aga pidada kodanikualgatust ja vabatahtlikkust. Info- ja mõttevahetus tekitab erilise energia, millega on võimalik teha tõeliselt suuri tegusid. Selles ongi põhjus, miks ka vald peaks üha enam õhutama ja toetama kodanike vabatahtlikku tegutsemist ja nende osalemist kohaliku arengu kujundamisel.

 • Kodanikuühiskond

 • One Response to Elus eesmärgid !

  1. Pingback: Laulasmaa — Head Laulasmaa inimesed !

  Comments are closed.