Info IKÕ seadmise ja sundvalduse kohta/Miku üldmaa/Lahevesi AS

Projekti „ Keila valla Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus” raames on AS-l Lahevesi   kavas  rajada  vee- ja kanalisatsioonitrassid antud piirkonnas.
Ettevalmistused antud projekti osas on kestnud  2016 aasta algusest.
AS Lahevesi poolt palgatud konsultant AS Infragate Eesti on koostanud  selle aja jooksul erinevate alternatiivsete tehniliste lahenduste analüüsi, hinnanud projekti eelarvet, AS Lahevesi ja Keila valla võimekust projekti rahastada, koostatud on keskkonnamõju eelhinnang jne.

Hetkel toimuvad/jätkuvad  projekteerimistööd.
Paralleelselt projekteerimistöödega koostatakse Ühtekuuluvusfondi rahastustaotlust.
Taotlus esitatakse käesoleva aasta lõpus/järgmise aasta alguses. Taotlusi menetletakse keskmiselt kuni pool aastat. Lõplikku otsust, kas projekt saab rahastuse või mitte, on  oodata mitte enne  2017 aasta juulit.
Juhul kui otsus on positiivne, korraldatakse ehitushange. Seega, kõige optimistlikumalt vaadates, peaks  ehitaja olema olemas 2017 aasta sügisel.
Nii suurel piirkonnal tuleb arvestada ehitusperioodiga  2017 sügis kuni 2019 sügis, ehk kaks aastat, peale mida saab  hakata süsteemiga liitumisi tegema.

Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse  juures on nõue, et selleks hetkeks kui taotlus esitatakse, peavad olema sõlmitud kõik maa kasutusõiguse lepingud.
Sellega seotult  on AS Infragate Eesti   alustanud läbirääkimistega maa kasutusõiguse lepingute sõlmimiseks kinnistutele, mida läbivad antud projekti raames kavandatud torustikud (vee- ja kanalisatsioonitorustikud).
Aiandusühistute puhul on olukord keerulisem. Enamasti tuleb siin kokku kutsuda üldkoosolek (vahel ei saada vajalikku hulka osalejaid kokku  ja tuleb kordus üldkoosolek), et saada kellelegi  juhatusest volitus notariaalse lepingu/isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu/ sõlmimiseks.Üldjuhul on sellise volituse saamine pikk protsess, vahel isegi väga pikk.
Kahjuks ei ole meil aga antud projekti puhul võimalust väga pikalt oodata.Antud lepingud peavad olema sõlmitud kõik novembri lõpuks.
Seetõttu pakume välja võimaluse, et ehk oleks kergem ja  kiirem  lahendus – sundvalduse seadmine.

Loe ja tutvu kindlasti: Mõtted ja  selgitused

This entry was posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded. Bookmark the permalink.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>