Monthly Archives: märts 2016

AS Infragate Eesti viib Keila valla vee-ettevõtte Lahevesi AS tellimusel läbi küsitlust selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Piirkonnaks on Keila valla Laulasmaa, Kloogranna ja Tuulna külade tiheasustusalad. Eesmärgiks on taotleda EL abirahastust piirkonna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni välja arendamiseks. (Rahalist toetust on planeeritud küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest.) Selleks, et raha taotleda, on vaja vähemalt 51% maaomanike nõusolekuid. Kui … Continue reading

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Teavita probleemist! KOV nutikas lahendus

Siin saad teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Kui märkasid, siis edasta probleem kohe siin!

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment