Lumi tuli maha ja valgeks sai maa…

Veetrass on suletud!

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | 3 Comments

Veetrassi sulgemine!

Palume lähipäevil (nt käesoleva nädala vahetusel) aga hiljemalt 06.11.2016 teostada enda kinnistul ning majapidamises vajalikud toimetused, et saaksime olla valmis Laulasmaa Miku suvise veetrassi sulgemiseks. Veetrassi sulgeme 7.11.2016.

Osavõtjate registreerimine on alanud.

NB! Tegevus toimub vabas looduses, kaasneb palju tervislikku liikumist ning paneb igakord mõtted liikuma !

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | 1 Comment

Info IKÕ seadmise ja sundvalduse kohta/Miku üldmaa/Lahevesi AS

Projekti „ Keila valla Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus” raames on AS-l Lahevesi   kavas  rajada  vee- ja kanalisatsioonitrassid antud piirkonnas.
Ettevalmistused antud projekti osas on kestnud  2016 aasta algusest.
AS Lahevesi poolt palgatud konsultant AS Infragate Eesti on koostanud  selle aja jooksul erinevate alternatiivsete tehniliste lahenduste analüüsi, hinnanud projekti eelarvet, AS Lahevesi ja Keila valla võimekust projekti rahastada, koostatud on keskkonnamõju eelhinnang jne.

Hetkel toimuvad/jätkuvad  projekteerimistööd.
Paralleelselt projekteerimistöödega koostatakse Ühtekuuluvusfondi rahastustaotlust.
Taotlus esitatakse käesoleva aasta lõpus/järgmise aasta alguses. Taotlusi menetletakse keskmiselt kuni pool aastat. Lõplikku otsust, kas projekt saab rahastuse või mitte, on  oodata mitte enne  2017 aasta juulit.
Juhul kui otsus on positiivne, korraldatakse ehitushange. Seega, kõige optimistlikumalt vaadates, peaks  ehitaja olema olemas 2017 aasta sügisel.
Nii suurel piirkonnal tuleb arvestada ehitusperioodiga  2017 sügis kuni 2019 sügis, ehk kaks aastat, peale mida saab  hakata süsteemiga liitumisi tegema.

Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse  juures on nõue, et selleks hetkeks kui taotlus esitatakse, peavad olema sõlmitud kõik maa kasutusõiguse lepingud.
Sellega seotult  on AS Infragate Eesti   alustanud läbirääkimistega maa kasutusõiguse lepingute sõlmimiseks kinnistutele, mida läbivad antud projekti raames kavandatud torustikud (vee- ja kanalisatsioonitorustikud).
Aiandusühistute puhul on olukord keerulisem. Enamasti tuleb siin kokku kutsuda üldkoosolek (vahel ei saada vajalikku hulka osalejaid kokku  ja tuleb kordus üldkoosolek), et saada kellelegi  juhatusest volitus notariaalse lepingu/isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu/ sõlmimiseks.Üldjuhul on sellise volituse saamine pikk protsess, vahel isegi väga pikk.
Kahjuks ei ole meil aga antud projekti puhul võimalust väga pikalt oodata.Antud lepingud peavad olema sõlmitud kõik novembri lõpuks.
Seetõttu pakume välja võimaluse, et ehk oleks kergem ja  kiirem  lahendus – sundvalduse seadmine.

Loe ja tutvu kindlasti: Mõtted ja  selgitused

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Meie Üldkoosolek 18.09.2016

Kuna suvisel üldkoosolekul jäid mõned olulised teemad otsustamata, toimub 18. septembril (pühapäev) järjekordne AÜ Laulasmaa Miku üldkoosolek. Koosolek algab kell 14:00 Recset baaris.
Päevakorras on:
1) AÜ Laulasmaa Miku põhikirja muudatused  : Põhikirja muudatuste projekt

2) Miku üldmaa 1 võimalik müük ja detailplaneeringu koostamisega seonduvad otsused

Täpsustavate materjalide laadimisel meie kodulehele, anname täiendavalt sellest teada.

Kuna tegemist on tähtsate otsustega, püüdke võimalusel kohale tulla või volitage mõnd sõpra, kes tuleb.

Heade soovidega,

AÜ Laulasmaa Miku juhatus

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Üldkoosolek 10. juuli algusega kell 12.00

Korralist kokkukutsutud üldkoosolekut 26.juunil 2016. aastal ei toimunud, kuna puudus üldkoosoleku läbiviimiseks vajalik osalejate arv.

Kutsuda kokku  teistkordselt korraline üldkoosolek 10. juulil 2016.aastal algusega kell 12.00  Laulasmaa Miku Üldmaal pumbamaja juures.

PROTOKOLL

 

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | 2 Comments