Meie Üldkoosolek 18.09.2016

Kuna suvisel üldkoosolekul jäid mõned olulised teemad otsustamata, toimub 18. septembril (pühapäev) järjekordne AÜ Laulasmaa Miku üldkoosolek. Koosolek algab kell 14:00 Recset baaris.
Päevakorras on:
1) AÜ Laulasmaa Miku põhikirja muudatused  : Põhikirja muudatuste projekt

2) Miku üldmaa 1 võimalik müük ja detailplaneeringu koostamisega seonduvad otsused

Täpsustavate materjalide laadimisel meie kodulehele, anname täiendavalt sellest teada.

Kuna tegemist on tähtsate otsustega, püüdke võimalusel kohale tulla või volitage mõnd sõpra, kes tuleb.

Heade soovidega,

AÜ Laulasmaa Miku juhatus

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Üldkoosolek 10. juuli algusega kell 12.00

Korralist kokkukutsutud üldkoosolekut 26.juunil 2016. aastal ei toimunud, kuna puudus üldkoosoleku läbiviimiseks vajalik osalejate arv.

Kutsuda kokku  teistkordselt korraline üldkoosolek 10. juulil 2016.aastal algusega kell 12.00  Laulasmaa Miku Üldmaal pumbamaja juures.

PROTOKOLL

 

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

AÜ Laulasmaa Miku Üldkoosolek 26.06.2016 kell 15:00

PÄEVAKORD:

* Uue juhatuse valimine

* Revidendi hinnang majandusaasta aruandele :  Revidendi aruanne 2015

* Majandusaasta aruande kinnitamine: MAA 2015

* Majandustegevuse aastakava järgmiseks aastaks: Aastakava 2016-2017

* Sihtotstarbeline maks

* Liikmemaks 2016, aastamaks 2016

* Miku üldmaa 1 planeerimisest: võimalikud alternatiivid ja edasine tegevus Meie DP kaustas

* Koosolekule esitatud küsimused ja ettepanekud:

Avalik kiri  ja pöördumine Miku vk 9 esindajalt

Meie põhikirjast

Kõik võivad esitada täiendavaid küsimusi ja/või teemasid koosolekul arutamiseks. Hea oleks need saata enne koosoleku algust aadressile info@laulasmaamiku.ee.

Kel ei ole võimalik koosolekule tulla, palun volitage keegi teie eest tulema.

26 juuni 2016 PROTOKOLL

Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Ütle JAH enne maikuu lõppu!

Vastuste hetkeseis

Lõplik seis 30.08.2016 vaata siin

Kui küsitlusleht pole Teieni jõudnud või on soov uuesti vastata siis küsitlusleht on kliki kaugusel. Soovin saada uuesti küsitluslehte

AS Lahevee lehel on võimalik tellida ühisvee ja kanalisatsiooni küsitlusleht koju või emailile. Reageerima peaks kohe, sest edasi liigutakse ainult siis kui 60% vastanutest ütleb jah enne mai kuu lõppu. Hetkel veel kaugel sellest. Iga vastus loeb.

Vees pole kaalu ei võimul ei võlgadel,
vees pole tähtis, mis taga, mis ees.
Tunned, kuis tärkavad tiivad su õlgadel
jahedalt, mahedalt voolavas vees…

/Leelo Tungal/

Posted in AÜ Endla teated, Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment

Oleme tutvunud

Nagu hiljuti kirjutatud sai, käis meie Miku AÜ territooriumil geodeet, kes
mõõdistas üles olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid ning ka elektritrassi. Päris kõik
kindlasti peale ei saanud.
Nüüd on pilt kenasti üles joonestatud oleme kõik  sellega tutvunud ning mõned parandused, millest teada andsite on ka sisse viidud. GEOALUS

Oleme tutvunud Aiandusühing Laulasmaa Miku  geodeetilise alusega. Alus kajastab teada olevaid lahendusi kuid kindlasti on ka tehnilisi lahendusi millest me teadlikud ei ole. Trassid tehnorajatised on rajatud eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel ning selle kohta on  TEHNORAJATISTE GENERAALPLAAN . Veetrassi orienteeruvaks sügavuseks on 60-80 cm . Torustik on metallist ning tugevalt roostes ning avariiline. Elektrivarustus on rajatud samal ajal ning on järgitud sellele ajale vastavaid norme.
Laulasmaa koolis 20 aprillil toimunud koosolekust ja seal esitatud küsimuste VASTUSED
Posted in Laulasmaa Miku AÜ teadaanded | Leave a comment